Vælg en side

En virksomhed kan have nogle yderst kompetente medarbejdere, men hvis ikke ledelsesstilen er optimal, vil disse ikke være i stand til at udnytte deres potentiale. Et andet aspekt er, at medarbejderne kan miste deres motivation og dermed ikke yde deres bedste. I denne artikel vil vi komme nærmere ind på forskellige ledelsesstiler, samt hvordan virksomheden med den rette ledelse kan optimere både udbyttet og medarbejdernes trivsel.

De fire mest anvendte ledelsesformer

Det kræver en dygtig leder at skabe gode resultater med sine medarbejdere. Det skal dog nævnes, at der findes flere forskellige former for leder, og der findes ikke én bestemt form, der er den bedste. Dette afhænger både af virksomhedens type, organisationens opbygning og medarbejdernes kompetencer.

Hvis vi skal se overordnet på det, findes der fire ledelsesformer, der praktiseres mest:

  • Laissez fair
  • Demokratisk
  • Autoritær
  • Transaktionel

Laissez fair lederen kendetegnes typisk ved at være meget tilbageholdende. Denne leder lader medarbejderne tage mange af de vigtige beslutninger. Denne type leder har både fordele og ulemper. Ved at give medarbejderne frie rammer, kan de udfolde deres potentiale til fulde. De har stor medbestemmelse og kan blive motiveret af selv at stå til ansvar for opgaverne. Har de kompetencerne i orden, kan dette være en fantastisk god mulighed.

Har medarbejderne ikke gode nok kompetencer, kan dette omvendt ende med at blive et problem, hvor medarbejderne ikke leverer tilfredsstillende resultater. Dette vil muligvis ikke opdages undervejs, da laissez fair lederen helst ikke blander sig for meget i medarbejdernes opgaver.

Den demokratiske leder lader sine medarbejdere have stor medbestemmelse over arbejdsopgaverne. De har stadig selv et stort ansvar, men lederen er en lille smule mere inde over opgaverne, end hvis man eksempelvis sammenligner med laissez fair lederen. Denne ledertype har dog lidt af den samme problemstilling som laissez fair lederen. Har medarbejderne ikke nok faglig viden, kan resultaterne blive utilfredsstillende.

Den autoritære leder er meget fremtrædende på arbejdspladsen. Dette gælder både som fysisk tilstedeværelse, men også i forhold til involvering og bestemmelse over medarbejdernes arbejdsprocesser. Den autoritære leder kan være med til at guide medarbejderne og holde den rette kurs. Omvendt, så kan medarbejderne blive begrænset i deres faglige udfoldelser og nytænkning.

Den transaktionelle leder bygger på belønning og straf. Det er en leder, der er styrer medarbejderne med ydre motivation. Det kan være i forhold til bonusser og anerkendelse. Denne ledertype giver ikke mulighed for, at medarbejderne kan have medbestemmelse over projekterne.

Vigtigheden af at have en gennemført ledelsesstrategi

Det er vigtigt, at man som virksomhed får lagt en strategi for, hvordan man ønsker, at ledelsesstrategien skal være. Der skal både være styr på ledelsestyper, men også på ledelsesniveauerne. Disse tæller:

  • Strategisk
  • Taktisk
  • Operativ

På det strategiske niveau fastsætter man virksomhedens langsigtede mål. Det taktiske mål handler om, hvordan man når det strategiske mål. Disse handlinger føres så ud i virkeligheden under det operative niveau. For at få en virksomhed, der kører, både med hensyn til kommunikationsveje, men også med hensyn til den daglige drift og arbejdsmiljø, er det ekstremt vigtigt, at virksomheden har styr på alt under ledelse.