Vælg en side

Der er mange, der i løbet af de sidste årtier, har set sci-fi film om hvordan kunstig intelligens, pludselig bliver lidt for intelligent, og bliver til fare for mennesker. Science fiction er i sagens natur fiktion, men alligevel kan der være grund til at bekymre sig. I takt med at vi kommer længere og længere med udviklingen af AI, så bliver dette nemlig også mere og mere komplekst og etisk. Googles administrerende direktør har sågar tidligere været ude og udtale, at man skal være påpasselige med udviklingen.

Det der i bund og grund gør Kunstig intelligens “farligt”, er at det udvikler sig til at blive klogere og klogere. I takt med at der findes nærmest uendelig computerkraft, er det derfor også svært at spå om præcis HVOR intelligent det kan gå hen og blive. En computer kan naturligvis beregne ting langt hurtigere end et menneske, og på det matematiske plan, ville menneskeheden da også lynhurtigt komme til kort. Der er af disse, og mange andre grunde, også mange der derfor ikke mener, at man skal udvikle alt for meget på området. Hvad nu hvis en kunstig intelligens fandt ud af, at jorden ville være et bedre sted uden mennesker?

Er kunstig intelligens vores redning?

Men alt imens der er nogen der går rundt og frygter kunstig intelligens, så er der også dem, der mener, at det faktisk kan gå hen og blive vores redning. De fleste er nok godt klar over, at jordens ressourcer er begrænsede. Mad, vand, olie og meget andet, er ikke bare noget der bliver ved med at være nok af. Samtidig truer klimaet, stigende vandstande, overbefolkning, græshoppesværme og lignende også mange menneskers liv her på jorden.

Det menes at kunstig intelligens kan være med til at overvåge forurening og lignende, der også stiller stadig større krav til vores jord. Det kan også være med til at sikre en grønnere og mere flydende trafik. Med selvkørnede biler vil ruter, rejsetider og lignende kunne udregnes præcis, og lysreguleringer vil kunne styres så der mindskes køer og biler i tomgang.

Især inden for landbruget menes det, at kunstig intelligens kommer til at kunne have en stor betydning for fremtiden. Kunstig intelligens kan langt bedre beregne præcist hvornår der skal plantes, vandes, høstes osv. Vi har set eksempler på gigantiske skovbrande i Australien. Her kunne AI styrede droner have haft en effekt, da de kunne have opdaget brandene tidligere.

Du kan læse sidste nyt om kunstig intelligens her hvor du kan læse endnu mere om hvordan AI kan hjælpe os.