Vælg en side
Dette er sponsoreret indhold
De fleste virksomheder bruger digitale løsninger i mange forskellige former. De fleste virksomheder kigger også på tal og data som kan være med til at øge fremdriften for virksomheden. Det kan dog, til tider, virke overvældende og forvirrende at finde rundt i al den data som virksomheden har brug for, for at kunne skabe vækst. Derfor er Business Intelligence et værktøj som kan gøre hverdagen meget nemmere for de fleste virksomheder. Denne artikel vil gå mere i dybden med hvad Business Intelligence og hvad business intelligence visualisering er.

 

Hvad er Business Intelligence

Business Intelligence er et værktøj, der dækker over forskellige tilgange som kan bruges til at præsentere din virksomheds samlede data for forskellige brugergrupper. Desuden er det essentielt at tænke det med i sin Business Analytics-løsning, i tilfælde af, at din virksomhed skal nyde den fulde glæde af at samle data i et centralt Data Warehouse. 
Det kan være svært at præcisere hvad god Business Intelligence er, idet det afhænger af hvad man vil med den data som virksomheden producerer. For nogle er det adgang til et struktureret datagrundlag i Excel, hvor virksomheden selv kan vælge hvilke analyser der er brug for til specifikke præsentationslag. For andre er dataen først relevant, når de bliver præsenteret i en kontekst, der er relevant for netop det job som de udfører og dermed de data, der svarer på de spørgsmål de måtte have i deres dagligdag. God Business Intelligence er altså, når alle brugere af data får præsenteret deres data i det format, der passer til deres foretrukne måde at modtage informationerne på. 

 

Hvad er Business Intelligence visualisering

Når man har sagt Business Analytics, må man også sige Business Intelligence visualisering. Og hvad er så netop Business Intelligence visualisering? Jo, det er løsninger, som kan hjælpe din virksomhed med at opnå et fælles sprog og et fælles mål for visualiseringen af virksomhedens data. 

Det kan være udfordrende at håndtere, forstå og præsentere virksomhedens data på en forståelig måde, men med visualiseringen af data bliver det nemmere for alle i jeres virksomhed at forstå dem. Visualiseringen af data kan hjælpe din virksomhed med at skabe overblik og kontrol over kvaliteten af jeres data og dermed øge virksomhedens grundlag for at træffe gode beslutninger med den producerede data. Virksomheden vil dermed blive sikret en højere datakvalitet.

Business Intelligence visualisering kan altså hjælpe din virksomheds data med at tale for sig selv, og dermed visuelt, og i et sprog som alle forstår.